Lejebetingelser hos Mini Mobility

  1. **Afhentning/udlevering**

   – 1.1 Lejer har alene en brugsret til Køretøjet på de vilkår, der fremgår af Lejeaftalen og disse Lejebetingelser.

   – 1.2 Lejebilen skal returneres til udlejer på det aftalte sted og tidspunkt i samme stand som ved udlevering, medmindre andet er aftalt. ‘God stand’ defineres som bilen uden synlige tekniske fejl og i en ren og ryddelig tilstand. Eventuelle mangler eller klager vedrørende køretøjets tilstand skal straks noteres på kontraktens bilag ved overlevering. Kontrakten kan kun forlænges af udlejer, og lejeren hæfter for eventuelle tab ved overskridelse af afleveringstidspunktet. Manglende overholdelse af afleveringsaftalen kan resultere i strafforfølgelse i henhold til straffelovens § 293 (tyveri af køretøjet).

   – 1.3 Lejeren bekræfter modtagelse af bilen i god stand uden synlige tekniske fejl. Eventuelle mangler eller klager vedrørende køretøjets tilstand skal straks noteres på kontraktens bilag ved overlevering.

   – 1.4 Køretøjet afleveres til Udlejer i samme stand som ved udleveringen. Køretøjet afleveres desuden rengjort, støvsuget, nyvasket og tømt for private effekter i overensstemmelse med Udlejers instruks 

   – 1.5 Udlejer kan uden varsel ophæve Lejeaftalen, tilbagetage Køretøjet og kræve fuld erstatning for sit tab, herunder bl.a. lejeydelser i den resterende del af Lejeperioden, hvis Lejer væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til Lejeaftalen eller disse Lejebetingelser. Lejer har i den anledning ikke krav på et erstatningskøretøj eller økonomisk kompensation.

   – 1.6 Mini Mobility klistermærkerne på bilen må ikke fjernes uden forudgående aftale med udlejer. Hvis lejeren ønsker at leje en bil uden klistermærker, pålægges der et gebyr på 100 kr. for fjernelse inklusive ikke-genanvendelige klistermærker. Lejeprisen pr. måned forhøjes også med 300 kr. Hvis klistermærkerne fjernes uden forudgående aftale, vil lejeren blive faktureret for klistermærkerne og den forhøjede leje.

   – 1.7 Lejer må ikke ændre eller omdanne Køretøjet, ligesom Lejer ikke har ret til at udskifte dele af Køretøjet.

   – 1.8 I perioden fra Køretøjets afhentning og frem til Køretøjets aflevering til Udlejer, forpligter Lejer/Fører sig til ikke at efterlade nøgler til Køretøjet i Køretøjet, når det ikke er i brug. Det er en forudsætning for forsikringsdækning, at nøglerne til Køretøjet ikke efterlades i Køretøjet.

  1. **LEJER / FØRERE**

   – 2.1 Lejeren/føreren skal kunne fremvise gyldigt kørekort og dokumentation for bopælsadresse ved indgåelse af kontrakten.

   – 2.2 Det lejede motorkøretøj må kun betjenes af lejeren eller andre personer, der har fået tilladelse i henhold til lejeaftalen.

   – 2.3 Lejeaftalen skal medbringes under kørslen og skal på anmodning vises til politiet.

   – 2.4 Udlejeren skal informere om følgende i kontrakten:

     – 2.4.1 Hvis udlejeren ikke tegner kaskoforsikring, skal lejeren og andre autoriserede førere have samme rettigheder som motorkøretøjets ejer ville have haft med kaskoforsikring. Alle biler udlejet af Mini Mobility ApS er ansvar og kaskoforsikrede.

     – 2.4.2 Udlejeren og lejeren kan aftale, at lejeren skal kompensere udlejeren for beløb op til 5.000 kr., som udlejeren er forpligtet til at betale i henhold til ansvarsforsikringen eller kaskoforsikringen. Selvrisikoen er 5.000 kr. for Mini Mobility ApS’ udlejningsbiler.

  1. **BILENS ANVENDELSE**

   – 3.1 Lejeren/føreren påtager sig personligt ansvar for at betale alle bøder og retsomkostninger i forbindelse med overtrædelser begået af køretøjet i lejeperioden. Eventuelle parkeringsafgifter, der modtages af udlejeren uden lejerens forudgående oplysning, vil blive faktureret senere og pålægges et gebyr på 350 kr. til Mini Mobility ApS.

   – 3.2 Lejeren frigør udlejeren for ethvert ansvar for efterladte genstande i køretøjet.

   – 3.3 Ved uansvarlig brug af køretøjet, som f.eks. kørsel uden nødvendige væsker eller hærværk, pålægges lejeren fuldt ansvar for eventuelle skader. Hvis nøglen mistes, skal udlejeren kontaktes, og lejeren vil blive faktureret for udgifterne til at få lavet en ny nøgle.

   – 3.4 Rygning og husdyr er ikke tilladt i lejebilerne uden forudgående aftale med udlejeren. Overtrædelse medfører fakturering for kabinerens og ekstra rengøring.

   – 3.5 Hvis politiet informerer om ulovlig brug af køretøjet ud over mindre trafikovertrædelser, betragtes det som misligholdelse af lejeaftalen (se punkt 1.4).

   – 3.6 Kørsel i udlandet kræver separat skriftlig aftale (bemærk at bilen altid kun serviceres i Danmark og bilen må ikke benyttes permanent i udlandet).

   – 3.7 Køretøjet må ikke bruges til formål ud over det normale og lovlige kørselsområde. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, tilmelding til elektroniske betalingsanlæg uden udlejerens tilladelse, overskridelse af bilens maksimale lastkapacitet og lignende.

  1. **FORSIKRING**

   – 4.1 Bilen er dækket af udlejerens forsikring i lejeperioden med ansvar, kasko og vejhjælp. Selvrisikoen er 5.000 kr. for Mini Mobility’s udlejningsbiler. Detaljer om forsikringsdækningen og selvrisikoen kan rekvireres ved udlejning.

   – 4.2 Det er en forudsætning for forsikringsdækning, at Lejer eller Fører af Køretøjet alene er de personer, der fremgår af Lejeaftalen, og at disse er minimum 21 år.

   – 4.3 Forsikringen dækker ikke skader forvoldt forsætligt, groft uagtsomt eller under påvirkning af alkohol, narkotika eller lignende i henhold til forsikringsaftalelovens § 20.

  1. **OPFYLDELSE AF LOVGIVNING OG ANDRE NORMER**

   – 5.1 Lejeren/føreren skal til enhver tid have gyldigt kørekort og på anmodning dokumentere det. Lejeren skal straks informere udlejeren, hvis kørekortet inddrages, hvorefter udlejeren kan ophæve lejeaftalen. Køretøjet skal bruges i overensstemmelse med færdselsloven.

   – 5.2 Lejeren er bekendt med lovgivningen om vanvidskørsel og underskriver en tro og loveerklæring ved indgåelse af lejekontrakten.

  1. **BETALING, LEJEPERIODE & KOMMUNIKATION**

   – 6.1 Lejeafgiften forfalder senest 24 timer efter kontraktunderskrivelsen, altid inden afhentning. Efterfølgende forfaldsdato for lejen er sidste hverdag i den foregående måned. Biler lejes kun ud i hele måneder (30 dage hos Mini Mobility).

   – 6.2 Lejeren skal straks informere udlejeren om ændringer i kontaktoplysningerne. Manglende oplysning kan resultere i eftersøgning af lejebilen og betragtes som misligholdelse af kontrakten (se pkt. 1.1).

   – 6.3 Lejer er bekendt med, at der ikke er fortrydelsesret på leje af Køretøjet.

  1. **OPHØR/FORLÆNGELSE**

   – 7.1 Lejeperioden er fastsat til 1 måned (30 dage pr. kontrakt) med automatisk forlængelse hver måned. Lejeaftalen er dermed løbende og uden tidsbegrænsning. Ønskes opsigelse kan det ske med 1 mdr. varsel til udgangen af en måned via e-mail til info@mini-mobility.dk. Udlejeren kan dog ophæve lejeaftalen og tilbagekalde bilen ved lejerens misligholdelse.

  1. **SERVICE/REPARATION/KM**

   – 7.3 Såfremt Køretøjet i Lejeperioden skal have udført service, repareres eller skal have udført arbejde på basis af en fabriksindkaldelse, er Lejer forpligtet til at indlevere Køretøjet til et af Udlejer anvist sted. Såfremt en servicelampe begynder at lyse i Køretøjet under Lejeperioden, er Lejer forpligtet til straks at orientere Udlejer herom. Lejer er også i det tilfælde forpligtet til at indlevere Køretøjet, såfremt Udlejer vurderer, at det er nødvendigt.

   – 8.1 Alle værkstedsopgaver udføres af værksteder udpeget af Mini Mobility, og kontaktoplysninger til det primære service- og reparationsværksted er angivet i kontrakten. Omkostninger til service og reparation dækkes af Mini Mobility, medmindre der er tale om misbrug eller overtrædelse af kontrakten. Vi benytter i øjeblikket Quickpoint med kundenummer 61485114 til disse formål. Vi gør opmærksom på, at opfyldning af væsker ikke er omfattet af serviceaftalen. Quickpoint tilbyder gratis lånebil, se mere her https://www.quickpoint.dk/laanebil/ omkostninger til forsikring af lånebil, samt ekstra km dækkes ikke af serviceaftalen.

   – 8.2 Ved køb af ekstra kilometer på forhånd gives der ingen kompensation for ubrugte kilometer, heller ikke hvis de inkluderede kilometer ikke bruges. Der tages forbehold for tastefejl i nærværende betingelser.

   – 8.3 Overkørte km takseres til 2 kr. inkl. moms og opgøres ved returnering af bilen. Såfremt udlejer konstaterer, at der forholdsmæssigt er kørt 20% mere end det aftalte månedlige kilometertal, er udlejer berettiget til at kræve betaling for de overkørte km. 

Åbningstider

For påsken 2024

Hej kære kunder,

Vi ønsker jer en glædelig jul og et lykkebringende nytår!

Vi holder lukket fra d. 23. december til og med d. 2. januar 2024 for at fejre helligdagene med vores nærmeste.

I denne periode vil vi være være midlertidigt utilgængelige. Har du brug for hjælp i mellemtiden? Tag et kig på vores FAQ-sektion, hvor du måske finder svar på dine spørgsmål.

Vi sætter pris på jeres forståelse og ser frem til at betjene jer igen, når vi vender tilbage.

Rigtig god jul og et fantastisk nytår

23. marts
24. marts
25. marts
26. marts
27. marts
28. marts
29. marts
30. marts
31. marts
01. april
02. april

Lukket
Lukket
08:00 – 16:00
08:00 – 16:00
08:00 – 16:00
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
08:00 – 16:00