Lejebetingelser hos Mini Mobility

1. **LEVERING OG TILBAGELEVERING**
1.1 Lejebilen skal returneres til udlejer på det aftalte sted og tidspunkt i samme stand som ved udlevering, medmindre andet er aftalt. ‘God stand’ defineres som bilen uden synlige tekniske fejl og i en ren og ryddelig tilstand. Eventuelle mangler eller klager vedrørende køretøjets tilstand skal straks noteres på kontraktens bilag ved overlevering. Kontrakten kan kun forlænges af udlejer, og lejeren hæfter for eventuelle tab ved overskridelse af afleveringstidspunktet. Manglende overholdelse af afleveringsaftalen kan resultere i strafforfølgelse i henhold til straffelovens § 293 (tyveri af køretøjet).
1.2 Lejeren bekræfter modtagelse af bilen i god stand uden synlige tekniske fejl. Eventuelle mangler eller klager vedrørende køretøjets tilstand skal straks noteres på kontraktens bilag ved overlevering.
1.3 Lejeren skal returnere bilen i rengjort stand og i samme stand som ved modtagelsen. Manglende overholdelse heraf vil medføre fakturering af skader, rengøring og eventuel kabinerens baseret på den gældende prisliste, som kan udleveres efter behov.
1.4 Udlejer har ret til at tilbagekalde bilen når som helst uden forudgående varsel og for lejerens regning, hvis bilen bruges i strid med lejeaftalen eller hvis lejeren misligholder kontrakten på anden måde.
1.5 Mini Mobility klistermærkerne på bilen må ikke fjernes uden forudgående aftale med udlejer. Hvis lejeren ønsker at leje en bil uden klistermærker, pålægges der et gebyr på 100 kr. for fjernelse inklusive ikke-genanvendelige klistermærker. Lejeprisen pr. måned forhøjes også med 300 kr. Hvis klistermærkerne fjernes uden forudgående aftale, vil lejeren blive faktureret for klistermærkerne og den forhøjede leje.

2. **LEJER / FØRERE**
2.1 Lejeren/føreren skal kunne fremvise gyldigt kørekort og dokumentation for bopælsadresse samt være til stede ved udlevering af lejebilen.
2.2 Det lejede motorkøretøj må kun betjenes af lejeren eller andre personer, der har fået tilladelse i henhold til lejeaftalen.
2.3 Lejeaftalen skal medbringes under kørslen og skal på anmodning vises til politiet.
2.4 Udlejeren skal informere om følgende i kontrakten:
2.4.1 Hvis udlejeren ikke tegner kaskoforsikring, skal lejeren og andre autoriserede førere have samme rettigheder som motorkøretøjets ejer ville have haft med kaskoforsikring. Alle biler udlejet af Mini Mobility ApS er ansvar og kaskoforsikrede.
2.4.2 Udlejeren og lejeren kan aftale, at lejeren skal kompensere udlejeren for beløb op til 5.000 kr., som udlejeren er forpligtet til at betale i henhold til ansvarsforsikringen eller kaskoforsikringen. Selvrisikoen er 5.000 kr. for Mini Mobility ApS’ udlejningsbiler.

3. **BILENS ANVENDELSE**
3.1 Lejeren/føreren påtager sig personligt ansvar for at betale alle bøder og retsomkostninger i forbindelse med overtrædelser begået af køretøjet i lejeperioden. Eventuelle parkeringsafgifter, der modtages af udlejeren uden lejerens forudgående oplysning, vil blive faktureret senere og pålægges et gebyr på 350 kr. til Mini Mobility ApS.
3.2 Lejeren frigør udlejeren for ethvert ansvar for efterladte genstande i køretøjet.
3.3 Ved uansvarlig brug af køretøjet, som f.eks. kørsel uden nødvendige væsker eller hærværk, pålægges lejeren fuldt ansvar for eventuelle skader. Hvis nøglen mistes, skal udlejeren kontaktes, og lejeren vil blive faktureret for udgifterne til at få lavet en ny nøgle.
3.4 Rygning og husdyr er ikke tilladt i lejebilerne uden forudgående aftale med udlejeren. Overtrædelse medfører fakturering for kabineoprensning og ekstra rengøring.
3.5 Hvis politiet informerer om ulovlig brug af køretøjet ud over mindre trafikovertrædelser, betragtes det som misligholdelse af lejeaftalen (se punkt 1.4).
3.6 Kørsel i udlandet kræver separat skriftlig aftale (bemærk at bilen altid kun serviceres i Danmark)
3.7 Køretøjet må ikke bruges til formål ud over det normale og lovlige kørselsområde. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, tilmelding til elektroniske betalingsanlæg uden udlejerens tilladelse, overskridelse af bilens maksimale lastkapacitet og lignende.
3.7 Køretøjet må ikke bruges til:
a) Befordring mod betaling, transport eller levering af varer eller anden indtjeningsformål
b) Kørsel uden for faste veje
c) Motorsportsarrangementer, kørekurser eller testkørsel
d) Transport af dyr
e) Kørsel af personer under påvirkning af alkohol, narkotika eller medicin
f) Træk eller slæb af andre køretøjer uden udlejerens godkendelse

4. **FORSIKRING**
4.1 Bilen er dækket af udlejerens forsikring i lejeperioden med ansvar, kasko og vejhjælp. Selvrisikoen er 5.000 kr. for Mini Mobility’s udlejningsbiler. Detaljer om forsikringsdækningen og selvrisikoen kan rekvireres ved udlejning.
4.2 Ved behov for vejhjælp kontaktes Købstædernes Forsikring døgnet rundt med angivelse af nummerpladen (tlf: 33457525). Bilen skal bugseres til det værksted, der er angivet i kontrakten.
4.3 Ved færdselsuheld skal lejeren/føreren:
a. Udfylde en detaljeret skadeanmeldelse
b. Meddele navn og adresse på de involverede parter og eventuelle vidner
c. Ikke erkende skyld over for den anden part
d. Ikke forlade det lejede køretøj uden at sikre det
e. Underrette Mini Mobility så hurtigt som muligt på tlf. 70202051
f. Informere den anden part om, at bilen er forsikret hos Købstædernes Forsikring.
4.4 Forsikringen dækker ikke skader forvoldt forsætligt, groft uagtsomt eller under påvirkning af alkohol, narkotika eller lignende i henhold til forsikringsaftalelovens § 20.

5. **OPFYLDELSE AF LOVGIVNING OG ANDRE NORMER**
5.1 Lejeren/føreren skal til enhver tid have gyldigt kørekort og på anmodning dokumentere det. Lejeren skal straks informere udlejeren, hvis kørekortet inddrages, hvorefter udlejeren kan ophæve lejeaftalen. Køretøjet skal bruges i overensstemmelse med færdselsloven.
5.2 Lejeren er bekendt med lovgivningen om vanvidskørsel og underskriver en tro og loveerklæring ved indgåelse af lejekontrakten.

6. **BETALING, LEJEPERIODE & KOMMUNIKATION**
6.1 Lejeafgiften forfalder senest 24 timer efter kontraktunderskrivelsen, altid inden afhentning. Efterfølgende forfaldsdato for lejen er sidste hverdag i den foregående måned. Biler lejes kun ud i hele måneder (30 dage hos Mini Mobility).
6.2 Lejeren skal straks informere udlejeren om ændringer i kontaktoplysningerne. Manglende oplysning kan resultere i eftersøgning af lejebilen og betragtes som misligholdelse af kontrakten (se pkt. 1.1).
6.3 Biludlejning, minileasing eller bilabonnement er undtaget fra fortrydelsesretten i henhold til forbrugeraftalelovens §18, stk. 2 nr. 12.

7. **OPHØR/FORLÆNGELSE**
7.1 Lejeperioden er fastsat til 1 måned (30 dage pr. kontrakt) med automatisk forlængelse hver måned. Lejeaftalen er dermed løbende og uden tidsbegrænsning. Ønskes opsigelse, skal det ske senest den 22. i måneden forud for udgangen af en måneds lejeperiode via e-mail til info@mini-mobility.dk. Udlejeren kan dog ophæve lejeaftalen og tilbagekalde bilen ved lejerens misligholdelse.

8. **SERVICE/REPARATION/KM**
8.1 Alle værkstedsopgaver udføres af værksteder udpeget af Mini Mobility, og kontaktoplysninger til det primære service- og reparationsværksted er angivet i kontrakten. Omkostninger til service og reparation dækkes af Mini Mobility, medmindre der er tale om misbrug eller overtrædelse af kontrakten. Vi benytter i øjeblikket Quickpoint med kundenummer 61485114 til disse formål. Vi gør opmærksom på, at opfyldning af væsker og behandling af punkteringer ikke er omfattet af serviceaftalen. Vi opfordrer lejeren til altid at tjekke vores hjemmeside på https://www.mini-mobility.dk/godkendte-vaerksteder/ for opdaterede oplysninger om godkendte værksteder. Eventuelle udgifter til reparation uden forudgående aftale med udlejeren påhviler lejeren.
8.2 Ved køb af ekstra kilometer på forhånd gives der ingen kompensation for ubrugte kilometer, heller ikke hvis de inkluderede kilometer ikke bruges. Der tages forbehold for tastefejl i nærværende betingelser.
8.3 Overkørte km takseres til 2 kr. inkl. moms og opgøres ved returnering af bilen.

Åbningstider

For julen 2023

Hej kære kunder,

Vi ønsker jer en glædelig jul og et lykkebringende nytår!

Vi holder lukket fra d. 23. december til og med d. 2. januar 2024 for at fejre helligdagene med vores nærmeste.

I denne periode vil vi være være midlertidigt utilgængelige. Har du brug for hjælp i mellemtiden? Tag et kig på vores FAQ-sektion, hvor du måske finder svar på dine spørgsmål.

Vi sætter pris på jeres forståelse og ser frem til at betjene jer igen, når vi vender tilbage.

Rigtig god jul og et fantastisk nytår